Szerződési feltételek

A Thor Gym Veresegyház edzőterem házirendje

TITANIUM FUNKCIONÁLIS ÉS ERŐSPORTOLÓK SPORTEGYESÜLET

+3630 3091645
thorveres@gmail.com

Veresegyház, Fő út 156.

 

Kérjük, vásárlás, illetve bármely jellegű szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a leírtakkal egyetért és elfogadja azt. Felek magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Titanium Funkcionális és Erősportolók Sportegyesület által működtetett Thor Gym Veresegyház szolgáltatásait igénybe vevő, a szolgáltatást / terméket megvásárló Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

A Szolgáltató (Eladó) azaz az üzemeltető szervezet neve: Titanium Funkcionális és Erősportolók Sportegyesület

Székhelye: 2112 Veresegyház, Találkozók útja 10.

Adószáma: 19307350-1-13

Képviselő: Illés Álmos

Email: thorveres@gmail.com

 

PREAMBULUM

 

Az ÁSZF-ben használt fogalmak tisztázása:

 

 • Felek: Eladó (Szolgáltató) és Vevő (Ügyfél) együttesen.
 • Az Eladó, azaz Szolgáltató a Thor Gym Veresegyház edzőterem és a thor-veres.hu honlap üzemeltetője.

 

 • Vevő (Ügyfél): a Szolgáltató honlapján keresztül, vagy személyesen vételi ajánlatot tevő, a vásárlást elindításával szerződést kötő személy.

 

 • ÁSZF, azaz Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az Eladó és Vevő között a fennálló jogviszony részleteit és a létrejött ügylet feltételeit és szabályozását.

 

Belépés, regisztráció

 

 • A Thor Gym Veresegyház edzőterem szolgáltatásainak igénybevételére kizárólag regisztrációt követően van lehetőség, az online Regisztrációs Adatlap kitöltésével (https://secure.gymtronic.eu/GYM-YU52QQ). A regisztráció után a vendég online, a gymcompass beléptetőrendszerében tudja megváltani tagságát. A belépésre feljogosító QR kód kizárólag személyre szól, másra át nem ruházható, az ezzel történő visszaélésekért a felhasználó felelősséggel tartozik.
 • A Thor Gym Veresegyház külső és belső részlegeire kizárólag a beléptetőkapunál érvényesített belépővel léphetnek be az érvényes “látogatói tagsággal” – továbbiakban “Napijegy” –  vagy “havi tagsággal” – továbbiakban “Bérlet” – rendelkező vendégek.
 • A Thor Gym Veresegyház szolgáltatásainak díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
 • A bérletek kizárólag az érvényességi időn belül használhatók fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak ellenértéke nem jár vissza.
 • Bérlet betegség miatt való meghosszabbítására, egyéni elbírálás alapján, a tagság addigi időtartamától függően van lehetőség, az igény írásban való jelzése után.
 • A havi korlátlan bérletekkel (havi tagdíj) naponta többször be lehet lépni az edzőterembe.
 • A Thor Gym Veresegyház területén bérlettel való visszaélés, csalás gyanúja rendőrségi feljelentést von maga után.

 

Kiegészítő szolgáltatások

 

 

Általános szabályok

 

 • A Thor Gym Veresegyház területe magánterület. Az ingatlan területén elhelyezett berendezések, illetve a központ szolgáltatásai kizárólag rendeltetésszerűen, valamint jelen Házirend rendelkezéseinek megfelelően használhatók.
 • A Thor Gym Veresegyház vendégei, annak szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe. A Thor Gym Veresegyház szolgáltatásainak igénybevételéből, illetve a sporteszközök használatából eredő károkért való felelősségét kizárja, kivéve, ha e felelősség kizárását vagy korlátozását jogszabályi rendelkezés kifejezetten kizárná.
 • A Thor Gym Veresegyház nem vállal felelősséget a Thor Gym Veresegyház területén bekövetkező, a jelen Házirend szabályainak megszegéséből eredő károkért, különösen az értéktárgyak elvesztéséből, ellopásából vagy megrongálódásából eredő károkért.

 

Magatartási normák

 

 • A Thor Gym Veresegyház területén mindenki köteles a rendet és tisztaságot megőrizni.
 • A Thor Gym Veresegyház szolgáltatásait mindenki köteles rendeltetésszerűen, más vendégeket nyugalmukban, edzésükben meg nem zavaró módon igénybe venni.
 • Cselekvőképtelen, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a Thor Gym Veresegyház termet nem látogathatja.
 • Várandós hölgyvendégek a Thor Gym Veresegyház szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére vehetik igénybe.
 • A fitneszterem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy személyi edző felügyeletével veheti igénybe. 6 évnél fiatalabb gyermek csak a Thor Gym Veresegyház vezetőségének engedélyével tartózkodhat a teremben, az erre kialakított területen (gyermeksarok).
 • A Thor Gym Veresegyház területén tilos az agresszív, durva, mások testi épségét veszélyeztető viselkedés, lökdösődés, verekedés vagy fenyegetés, más vendégek edzését bármilyen módon zavaró viselkedés.
 • A Thor Gym Veresegyház munkatársait sértő kommunikáció vagy magatartás esetén fenntartjuk a jogot a vendég belépésének megtagadására, illetve tagságának felfüggesztésére.
 • A Thor Gym Veresegyház jogosult a Házirendet megsértő személyeket a Thor Gym Veresegyház szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltani illetve – amennyiben szükséges – , úgy a Thor Gym Veresegyház területéről eltávolítani vagy eltávolíttatni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatóságok segítségét kérni. A Thor Gym Veresegyház területéről eltávolított illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 • A Thor Gym Veresegyház kizárólag megfelelő,a Thor Gym Veresegyház helyiségeinek használata során megkívánt öltözetben vehető igénybe. (ld. jelen Házirend további rendelkezéseinél)
 • A Thor Gym Veresegyház teljes területén tilos az alkoholfogyasztás és a dohányzás – beleértve az elektromos cigaretta minden típusát.
 • A Thor Gym Veresegyház területére tilos mindennemű veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő, illetve más módon ártalmat okozó port, gázt, gőzt, ködöt vagy sugárzást okozó anyag), fegyver, szúró- vagy vágóeszköz, vagy bármely más az Üzemeltető által veszélyesnek ítélt tárgy, kábítószer, kábítószernek nem minősülő kábító hatású anyag, alkohol bevitele.
 • A Thor Gym Veresegyház területére rollert, kerékpárt behozni tilos. Tárolásra, az épület bejáratánál kihelyezett kerékpár tárolónál van lehetőség – kizárólag saját felelősségre.
 • Az edzőterembe törékeny (pl. üveg) vagy éles tárgyat bevinni tilos. Ital (nem alkoholos ital, pl. víz, üdítő) kizárólag műanyag palackban bevihető.
 • Tilos a Thor Gym Veresegyház területén kereskedelmi jellegű tevékenység, barter, pénzváltás, adásvétel, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), kereskedelmi tevékenységet elősegítő ajándéktárgyak és termékminták terjesztése, használati cikkek bármilyen üzleti célú értékesítése, biztosítási ügynöki vagy értékpapír kereskedelmi tevékenység, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • A Thor Gym Veresegyház egész területén bármely promóciós célú tevékenység kizárólag a Thor Gym Veresegyház vezetősége előzetes jóváhagyásával folytatható.
 • A Thor Gym Veresegyház területén kizárólag az Üzemeltető előzetes jóváhagyását követően helyezhető el bármely dekorációs vagy promóciós anyag (pl. növény, szórólap, reklám, hirdetési anyag), elektronikus készülék, gyermekjáték, stb.
 • Tilos az Üzemeltető előzetes jóváhagyása nélkül a Thor Gym Veresegyház területén illetve a foglalkozások alkalmával hang- videó vagy képfelvétel készítése.
 • A Thor Gym Veresegyház egész területén kizárólag az Illés Hurricane-93 Kft.-vel  szerződéses jogviszonyban álló sportegyesületek, személyi edzők, teremedzők illetve oktatók tarthatnak személyi edzést illetve oktatást, harmadik személyek nem jogosultak ilyen tevékenység végzésére.
 • A Thor Gym Veresegyház területén szigorúan tilos az engedély nélküli teljesítményfokozók fogyasztása. Az ilyen termékek befolyása alatt álló személy számára az edzőterem használata nem engedélyezett.

 

A Thor Gym Veresegyház helyiségeinek használata

 

Az öltöző használata

 

 • A vendégek részére a Thor Gym Veresegyház nemenként elkülönített öltöző- és zuhanyzóhasználatot biztosít.
 • Az öltözőben az öltözőszekrény, a hajszárító használatot a jegyek és bérletek árai tartalmazzák.
 • A mellékhelyiségekben elhelyezett szerelvények és felszerelések kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, a lefolyóba, WC-be szemetet, hulladékot (pl. rongyot, intimbetétet), veszélyes anyagot dobni, vagy elhelyezni tilos.

 

Edzőterem

 

 • A vendégek a Thor Gym Veresegyház területén elhelyezett sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, ugráló kötél, gumiszőnyeg stb.) kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak használni.
 • A vendég az általa használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni, a gépeket alaphelyzetbe/ kiinduló helyzetbe állítani, illetve amennyiben azt a recepciónál vette fel, kilépéskor ugyanott leadni. Ezen eszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • Az edzőteremben az eszközöket, gépeket kizárólag rendeltetésszerűen, a gépek használati leírásának megfelelően lehet használni.
 • Az edzőeszközöket, gépeket minden vendég kizárólag saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök használata során a vendégnek figyelembe kell venni saját egészségi, edzettségi állapotát, alkatát, erőnlétét. Kérdés esetén kérjük, forduljon a Thor Gym Veresegyház munkatársaihoz (elsősorban az edzőkhöz) segítségéért, illetve iránymutatásáért.
 • Az edzőtermi sporteszközöket használat után a vendég kötelessége a helyére visszatenni.
 • A vendégek által használt, a Thor Gym Veresegyház tulajdonát képező sporteszközök megrongálódása vagy elvesztése esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik az Üzemeltető felé.
 • Az Edzőteremben kizárólag a Thor Gym Veresegyház sporteszközei használhatók, oda tilos bevinni bármilyen egyéb sporteszközt.
 • A fitneszterem kizárólag higiéniai szempontból is megfelelő, tiszta és a sporteszközök igénybevételére alkalmas sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) vehető igénybe. A ruházat megfelelőségével kapcsolatos kérdés esetén, kérjük, forduljon kollégánkhoz. A fitnesz eszközök és gépek használata közben higiéniai okokból törülközőt kell használni a közvetlen testkontaktus elkerülése érdekében és a gépeket használat után fertőtleníteni kell a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal.
 • Kréta, hintőpor és magnéziumpor használata, az edzőterem területén csak nyomot nem hagyó mértékben engedélyezett. Az eszközök használata után az esetlegesen ott maradó magnéziumpor nyomokat a felhasználó köteles eltávolítani.
 • A fitneszteremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.
 • Hiányos vagy nem megfelelő sportöltözet viselése esetén a Thor Gym Veresegyház kollégája jogosult a vendéget a megfelelő öltözet viselésére felszólítani, eredménytelen felszólítás esetén pedig a fitneszterem használatától eltiltani.
 • A fitnesz eszközök és gépek nem megfelelő használata balesetveszélyes, bármilyen kérdés esetén a Thor Gym Veresegyház kollégái készséggel állnak a vendégek rendelkezésére.
 • A fitneszteremben kizárólag zárt, sportcipőben lehet edzeni, papucsban, szandálban, zokniban, harisnyában vagy mezítláb tilos.
 • Teendők baleset, rendkívüli esemény (pl. tűzjelzés (tűzriadó) vagy bombariadó) esetén:
  Baleset, illetve rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell a recepciót, illetve az illetékes hatóságokat az alábbi telefonos elérhetőségeken:

 

Általános segélyhívó: 112

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

 

 • Tűzriadó vagy a bombariadó esetén a sporttevékenységet vagy egyéb szolgáltatás igénybevételét haladéktalanul be kell fejezni és a helyiségeket el kell hagyni.
 • A távozáshoz a legközelebb levő lépcsőházat és kijáratot kell igénybe venni, az épületet az irányfényekkel jelzett menekülési útvonalon kell elhagyni.
 • Az épületbe csak a veszélyhelyzet elmúltát követően, a biztonsági szolgálat és a vezetőség engedélyével lehet visszatérni.
 • Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a Thor Gym Veresegyház területén tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a Thor Gym Veresegyház területén található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a Thor Gym Veresegyház működésében komoly zavart okoz.
 • Amennyiben vendégeink a Thor Gym Veresegyház területén bekövetkezett káreseményt vagy baleset bekövetkezését észlelnek, a megfelelő intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges az éppen szolgálatban lévő recepciós kollégát, amely eseményről az Üzemeltető jegyzőkönyvet vesz fel.

 

Nyitvatartási idő

 

 • A Thor Gym Veresegyház szolgáltatásai kizárólag nyitvatartási időn belül vehetők igénybe.
 • A Thor Gym Veresegyház Szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a nyitva tartásra tekintettel a Thor Gym Veresegyház területét legkésőbb a zárás időpontjáig elhagyni.

 

A Thor Gym Veresegyház nyitvatartási rendje:

 

H – V: 6:00-22:00

Veresegyház, 2022.09.01.